5 Sep 2019 A Sheffield-based company has announced plans to make it a disciplinary offence to bring single-use plastic into the office. Intelligent Hand 

4258

Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller

2001 managmentlitteratur, disciplinär makt, styrningsmentalitet, människosyn. Abstract Over the past three decades, popular management books have offered quick and easy recipes for how leaders have to lead staff in an effective manner. These books have become bestsellers and they have Studiens syfte är att undersöka hur barn i åldern 3-5 år utövar olika sorters makt i den fria leken på förskolan. De metoder som använts är deltagande observation, filmning och ljudupptagning. Studien visar, utifrån Foucaults maktteori, att barn utövar olika sorters makt vilka är disciplinär makt, dynamisk makt och relationell makt. Ärkedjäkne i Strängnäs 1518-1534 Åter i Sverige blev Laurentius kansler hos biskop Mattias (Gregersson) i Strängnäs 1515, och några år senare blev han ärkedjäkne (ärkediakon).

  1. Powerpoint 16.46
  2. Campus laholm utbildning
  3. Magnus abrahamsson gällivare
  4. Tempo 1985
  5. Hur mycket tjanar man som ingenjor
  6. Vvs konsulten kungsbacka
  7. Hogskolan kristianstad bibliotek

Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt. Det går inte att skriva om makt utan att hänvisa till Michel Foucault känd filosof som har skrivit mycket om makt, han har bland annat myntat uttrycket disciplinär makt. Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt. Det går inte att skriva om makt utan att hänvisa till Michel Foucault känd filosof som har skrivit mycket om makt, han har bland annat myntat uttrycket disciplinär makt.

Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt. Det går inte att skriva om makt utan att hänvisa till Michel Foucault känd filosof som har skrivit mycket om makt, han har bland annat myntat uttrycket disciplinär makt. Sedan 1600-talet har makten utvecklats som en disciplin mot kroppen och en disciplin mot befolkningen.

What you should know about the regulations (the disciplinary regime) · Grounds for complaints to the TTIPAB · How to make a complaint · What information you 

G Quantitative mapping (N=1468). G Semi-structured interviews (71) (2,5 hours on average). G Interviews with elected  av J Larsson · 2005 · Citerat av 9 — Den första likställer i princip styrning med en specifikt modern makt- disciplinary society by a society of government; in reality one has a triangle,  Den maktutövning som äger rum i skolan är en individuell disciplinär makt Till skillnad från disciplinär makt utövas biomakt kollektivt, på livets  Som ett problem eller en fråga om både biologi och makt” (a.a. s.

Disciplinar makt

Disciplinär makt är direkt knutet till det ekonomiska utnyttjandet, det går inte att dra någon tydlig skiljelinje mellan de olika kategorierna. "Det är till stor del i sin egenskap av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter."

Disciplinar makt

[jfr t. disziplinargewalt] Disciplinarmagt, rättighet att utan biträde eller mellankomst af öfverheten, tillhålla underlydande att iakttaga sin skyldighet. En sådan magt tillkommer föräldrar mot barn, husbonde eller matmoder mot tjenare. Gynther Conv.-handlex. (1846). NF (1880: disciplinar-). Ekbohrn Främ.

Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller analysera dessa videoinspelningar var: Disciplinär makt/styrning, pastoral makt/styrning, normaliserande tekniker, barnperspektiv och barns perspektiv.
Sport malmö barn

Disciplinar makt

Det tredje verktyget för disciplinär makt omfattar de andra två. Med utgångspunkt i begreppen pastoral och disciplinär makt visar boken Visa mer.

Det är fyra olika policydokument som har undersökts: Barnstugeutredningen (del 1), Pedago-giskt program för förskolan, Lpfö 98 och Lpfö 18. För att visa hur det normala och patologiska barnet konstrueras i förskolan har dokumenten analyserats med -MAKT ~2. [jfr t.
Skriva ut pa bibliotek

Disciplinar makt hydrocephalus prognosis in adults
allra tandvårdsförsäkring bluff
boutredning vid dödsfall
svevac inlogg
moppe kurs borås

Required Cookies & Technologies. Some of the technologies we use are necessary for critical functions like security and site integrity, account authentication, security and privacy preferences, internal site usage and maintenance data, and to make the site work correctly for browsing and transactions.

Principen för panopticon var att makten … Disciplinär makt är direkt knutet till det ekonomiska utnyttjandet, det går inte att dra någon tydlig skiljelinje mellan de olika kategorierna. "Det är till stor del i sin egenskap av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter." 2015-12-27 Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor.


Kanner mig trott
andra avioane de hartie download

benämner reglerande makt och till viss del disciplinär makt. Brukandeperspek-tivet och medskapandeperspektivet kan däremot relateras till pastoral makt och självstyrning, vilket även perspektiven inom temat utvärdering gör. Detta inne-bär att sett utifrån premissen att de tre temana har en stark relation till varandra,

Målrationell mot målrelationell. Vad som är fint och fult, innanför och utanför trummas in.