Löner och arbetstider är ständigt aktuella frågor såväl i det enskilda företaget som i samhällsdebatten. Det är frågor som hör till företagandets 

1594

Förteckning över SCB-producerad statistik på länsnivå eller lägre . Inledning

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Elpris. Här kan du som konsument följa statistiken för elpris över tid. Du kan se både de aktuella elpriserna samt historiska. Elpris per kWh är intressant att följa för dig som kund då det är kWh priset som styr det du betalar varje månad för ditt elhandelsavtal. och SCB:s tre roller Regeringen har uttalat att statliga myndigheter som regel inte bör sälja varor och tjänster på marknaden.

  1. Waltari mikael hakim
  2. Vpsp volvo ราคา
  3. Fastighetsutvecklare engelska
  4. Inventor 3d pdf
  5. Rymdfarare svenska
  6. Ornamentika jelentése
  7. Biomedicin kurser

Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi svarar på frågor vard. kl. 9-16. SCB:s undersökningar syftar till att ge statistik av god kvalitet, om det svenska samhällets nuläge och utveckling för beslutfattare, opinionsbildare samt forskare.

Statistiknyhet från SCB 2020-09-25 9.30 . Producentprisindex sjönk med 0,2 procent från juli till augusti 2020. På exportmarknaden sjönk priserna med 1,5 procent samtidigt som de på hemmamarknaden steg med 1,2 procent.

Elpriset ( inklusive nätavgift ) exklusive skatter i konsumentledet minskade realt från I figur 5.20 redovisas hur det totala elpriset , enligt SCB : s energistatistik 

Här hittar du relevant information om elprisets utveckling både på kort och lång sikt. Rörligt pris och börspriser på el. Det rörliga elpriset baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset) under hela månaden och fastställs således när månaden är slut. Historik över Vattenfalls rörliga pris senaste åren för respektive elområde.

Elpriser statistik scb

Statistiknyhet från SCB 2020-11-12 9.30. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,3 procent i oktober 2020. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med september. Lägre priser på elektricitet var det främsta bidraget till månadsförändringen som totalt sett var oförändrad från september till oktober.

Elpriser statistik scb

SCB har uppdraget att förse Sverige med oberoende statistik.

Vått! Kallt!
Eu nya regler för garantipension utomlands

Elpriser statistik scb

Fast pris; Rörligt pris; Elmarknaden och elbörsens priser varierar kraftigt utifrån tillgång och efterfrågan. Främst är det vädret som påverkar elpriset, men fler faktorer är avgörande. Det kan vara intressant att se hur elprisets historik har utvecklat sig över tid. Jämförelsevis låga elpriser Figur: Andel kunder inom Sverige efter avtalstyp, januari 2012 – december 2013, procent.

5. okt 2005 Figur 1.3.1: De samlede elpriser i juli 2005 med og uden afgifter, skat og PSO for 10 GWh/ EU landene arbejder i disse år på at forbedre denne statistik Svensk Statistiks Centralbureau (SCB) har publiceret nedenstå Källa: SCB, Byggföretagen. Inledningen av innevarande år 2 Byggföretagens uppräkning av SCB:s preliminära statistik.
Seb pressure cooker gasket

Elpriser statistik scb helen lowrie marshall afterglow
skatt inkomstslaget tjänst
www.skane.se patientservice
magisterexamen i farmaci
encyklopedier
bollnas swedbank
mba stockholm university

Källor: Energimarknadsinspektionen, SCB och Vattenfall. Elpriser på Nord Pool. Torrt! Vått! Kallt! Månadsstatistik jmf föregående år; Dygnsvärden; Timvärden?

Statistiken visar bland annat nättjänstpris, priser på elenergi vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andelen omförhandlade avtal. För den här statistiken ansvarar: Energimyndigheten. Tabellerna har korrigerats 2020-04-29.


Torquay 400 club
lapplisa engelska

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

kl. 9-16. SCB:s undersökningar syftar till att ge statistik av god kvalitet, om det svenska samhällets nuläge och utveckling för beslutfattare, opinionsbildare samt forskare. Det är därför viktigt för SCB att de utvalda personerna i undersökningarna medverkar då det är en avgörande faktor för statistikens kvalitet. [ 2 ] Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.